NASZE REALIZACJE

 

FOTOWOLTAIKA jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa, przez co po zamontowaniu nie generuje dodatkowych kosztów.

 

Instalacja podłączona do sieci (on-grid) - w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej.

 

 

Instalacja wyspowa (off-grid) - w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zmieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii.

biuro@spareenergy.pl

tel.: +48 575 700 530